کتابهای مکانیک محیط پیوسته برای مهندسان

کتابهای مکانیک محیط پیوسته برای مهندسان

مکانیک محیط پیوسته شاخه ای از مکانیک فیزیکی است که رفتار ماکروسکوپی مواد جامد یا مایع را، که به صورت پیوسته توزیع شده اند، توصیف میکند. درس مکانیک محیط پیوسته یکی از درس های پایه و بسیار مهم مهندسی است. در اینجا چند کتاب مرجع مهم در این زمینه معرفی میکنیم.


کتاب “مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته” نوشته ی پرفسور رِدی، منعکس کننده ی دیدگاه مدرنی است که محققان و مهندسان باید بیاموزند تا بتوانند برای تفکر و فعالیت در محیط های چند رشته ای امروزی آماده شوند. این کتاب از کتب مرجع محبوب و ایده آل برای آموزش درس مکانیک محیط پیوسته در دوره ی کارشناسی ارشد مکانیک است. از ویژگی های این کتاب می توان استخراج معادلات اساسی مکانیک به شکل نامتغیر (بردار و تانسور)، بیان معادلات حاکم در دستگاه های مختصات مختلف، مثال های فراوان، خلاصه های پایان هر فصل و مسائل تمرینی برای آزمودن درک مفاهیم معرفی شده را نام برد.

این کتاب را از اینجا دانلود کنید.


کتاب “مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته” نوشته ی مایکل لای برای مدت 35 سال در تدریس درس مکانیک محیط پیوسته برای دانشجویان کارشناسی ارشد استفاده و آزمایش شده است. این کتاب در بسیاری از دانشگاه های دنیا به عنوان متن مرجع این درس معرفی می گردد. متن کتاب با ارائه ای جزئی از تانسورها آغاز می شود و به دنبال آن فرمولاسیون تغییر شکل های ماده، تنش و قوانین اساسی در مکانیک محیط پیوسته بیان می گردند. کتاب در انتها با استفاده از قوانین بیان شده به مدلسازی رفتار مختلف مواد مانند رفتار الاستیک، ویسکوز و ویسکوالاستیک می پردازد. در ویرایش جدید این کتاب جزئیات و محتوای مطالب کاملا توضیح داده شده است و مطالب به صورت اتعطاف پذیری برای ارائه در یک یا دو ترم درس مکانیک محیط پیوسته یا الاستیسیته بیان شده اند. اگرچه در این ویرایش مطالب به شکل گسترده تری بیان شده اند اما روش های استفاده شده مانند نسخه های قبل است.

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.


کتاب “دوره ی ابتدایی در مکانیک محیط های پیوسته” نوشته ی فانگ، یک نویسنده ی برجسته است. متن کتاب بر فرمولاسیون مسائل و استخراج معادلات حاکم تاکید دارد و در بسیاری از دانشگاه های دنیا به عنوان یک کتاب مرجع مفید به دانشجویان پیشنهاد می گردد. فانگ در این کتاب به بیان فلسفه ی مکانیک محیط های پیوسته می پردازد و توضیحات خود را با مثال های ساده شروع و با روندی تدریجی بر پیچیدگی مباحث می افزاید. یکی از نقاط قوت این کتاب، آموزش عالی اندیس نویسی (Index notation) است. در ویرایش جدید این کتاب تاکید بر مسائل کاربردی افزایش یافته است و فصل جدیدی پیرامون تغییرات بلند مدت مواد تحت تنش اضافه شده است.

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.


کتاب ” مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسان” نوشته ی جورج مِیز از جمله کتب شناخته شده و محبوب است که به ارائه ی ریاضیات، قوانین و کاربردهای مکانیک محیط پیوسته می پردازد. متن کتاب با ارائه ی ابزار ریاضی پایه که برای آغاز این درس لازم است، از جمله روش های ماتریسی و محاسبات و جبر تانسورهای کارتزین، شروع می شود. سپس قوانین بنیادین تنش، کرنش و حرکت بیان شده و به دنبال آن قوانین فیزیکی مرتبط با پیوستگی، انرژی و مومنتوم استخراج می شوند. در انتها نویسندگان کاربردهای مختلف مکانیک محیط های پیوسته را در حیطه های مختلف از جمله الاستیسیته ی خطی و غیرخطی، سیالات و ویسکوالاستیسیته ی خطی معرفی می کنند. در ویرایش دوم این کتاب معرفی اصول ریاضی، قوانین و کاربرد های مکانیک محیط پیوسته ارائه شده اند. علاوه بر آن با افزایش سه فصل و هشت بخش جدید برای فصل های موجود ، نویسندگان مفاهیم مکانیک محیط پیوسته و کاربردهای آن را بهتر پوشش داده اند.

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.