کتاب‌های دینامیک برای مهندسان

کتاب‌های دینامیک برای مهندسان

دینامیک یکی از مهمترین و اساسی ترین دروس مهندسی است و میتوان گفت اساس بسیاری از دروس پیشرفته، درس دینامیک است. برای سهولت انتخاب کتاب توسط دانشجویان مهندسی، چند کتاب مربوط این درس را معرفی کرده ایم.


کتاب “مهندسی مکانیک: دینامیک” نوشته ی مریام و کریگ، به واسطه ی دقت، وضوح و قابلیت اعتماد مفاهیم و مطالب آن، پایه ای محکم از اصول مکانیک را برای بیش از 60 سال فراهم نموده است. در حال حاضر در نسخه ی هفتم آن، با مطرح نمودن مسائل متنوع بسیاری پیرامون مسائل جذاب طراحی مهندسی به توسعه هرچه بیشتر مهارت های دانشجویان در حل مسائل گوناگون می پردازد. این کتاب بر اصول اساسی و فرمولاسیون مساله تاکید دارد. بیش از 50 درصد مسائل مطرح شده در کتاب جدید هستند و همینطور تعدادی مثال حل شده ی جدید به آن اضافه گردیده است. برای کمک به دانشجویان در افزایش قدرت تجسم و مهارت های حل مسئله به شدت بر نقاشی های مختلف از دیاگرام آزاد جسم که مهمترین مهارت برای حل مسائل مکانیکی است تاکید می نماید.

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.


این کتاب ترجمه ای بسیار تحسین شده از کتاب روبرتو تنباوم (Roberto Tenenbaum)، که در اصل به زبان پرتغالی منتشر شده است، می باشد. کتاب طیف گسترده ای از موضوعات در بر دارنده ی عناوین مورد نیاز برای درس دینامیک در دوره ی کارشناسی رشته ی مکانیک است. دراین کتاب از یک رویکرد بصری و از نقطه نظر مکانیک نیوتنی به دور از پیچیدگی های فرمولاسیون همیلتونی و لاگرانژی است. تعادل میان تحلیل و مثال های عملی در این کتاب موجب جلوگیری از برداشت های انتزاعی از این درس می گردد.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


کتاب دینامیک مهندسی مکانیک گری، پلشا و کستانزو به ارائه ی روشنی از مفاهیم بنیادی در قالبی مدرن با استفاده از کاربردها و دستگاههای آموزشی می پردازد که موجب ارتباط بیشتر آن با دانشجویان می گردد. نویسندگان این کتاب با تجربه ی زیادی که از کلاس های درس خود داشتند یک روش یادگیری بصری جالب توجه را برای دانشجویان ارائه کردند. یکی از ویژگی های برجسته ی این کتاب استفاده از تکنیک حل مسئله ی چهار بخشی است که در حل تمامی مثال ها از آن استفاده نموده است. این کتاب با استفاده از این روش به دانشجویان کمک می کند تا گام های مورد نیاز برای حل مسائل را فراگیرند و مراحل لازم برای رسیدن به پاسخ صحیح را شرح می دهد. مثال های ذکر شده در این کتاب مسائل کاربردی در علم روز است.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.


نویسندگان مطرح این کتاب، اندرو پایتل و جان کیوسالاس عمق تجربه خود را در این ویرایش از کتاب دینامیک خود به کار برده اند که گویا از این فراتر نمی توان رفت. آن ها در این کتاب متن خود را بدون در نظر گرفتن جزئیات غیر ضروری بازنگری کردند. این کتاب استفاده و کاربرد اصول نیوتنی در دینامیک را بیان می کند و آن را برای حل مثال هایی از دنیای واقعی به کار می بندد.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.