خلق پرتره ی نویسندگان مشهور با ماشین تحریر

خلق پرتره ی نویسندگان مشهور با ماشین تحریر

نویسندگان عاشق ماشین تحریر هستند و آلوارو فرانکا، طراح جوان از ریو دجانیرو در برزیل، نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در سال 2013 او شروع به خلق پرتره ی نویسندگان محبوبش، که میدانست زمانی با ماشین تحریر کار میکرده اند، کرد. هر پرتره به طور کامل با ماشین تحریر AEG Travelier de Luxe خلق شده است.

آلوارو در مدتی که در مدرسه ی هنر کمبریج بورسیه بود یک تکنیک خاص برای خلق تصاویر سیاه و سفید با ماشین تحریر ایجاد کرد.

همان طور که در تصاویر میبینید برای رسیدن به یک رنگ تیره تر چند حرف در یک نقطه تایپ شده اند. بعضی حروف برای نقاط روشن و بعضی نیز برای نقاط تیره به کار رفته اند.

یک مجموعه ی هنری با نام "پرتره های ماشین تحریری" شامل شش پرتره توسط این هنرمند خلق شده و آثار دیگری نیز در راه است.این مجموعه را با هم ببینیم.