اضافه شدن لینک دانلود کمکی

اضافه شدن لینک دانلود کمکی


جهت رفاه حال کاربران، در کنار لینک دانلود اصلی، لینک دانلود کمکی برای هر کتاب قرار داده شد. کاربران عزیزی که موفق به دانلود کتاب از لینک اصلی نمیشوند میتوانند از لینک کمکی استفاده کنند. از آنجایی که لینک کمکی بعد از درخواست کاربر ارائه میشود، ایجاد آن کمی زمانبر است (در حد چند ثانیه) اما سرعت دانلود آن مانند لینک اصلی و قابل قبول است.

امیدواریم با اضافه شدن لینک کمکی بتوانیم رضایت کاربران را فراهم کنیم.