ترجمه فارسی کتاب ارتعاشات محیط های پیوسته رائو

ترجمه فارسی کتاب ارتعاشات محیط های پیوسته رائو

برای اولین بار کتاب ارتعاشات پیشرفته یا همان کتاب ارتعاشات سیستم های پیوسته، نوشته ی رائو، در کشور ترجمه گردیده و توسط انتشارات دانشگاه شریف منتشر شده است. این کتاب توسط دکتر حمید معین فرد و مهندس معین رادگلچین در دانشگاه فردوسی مشهد ترجمه شده و به حق کیفیت آن مثال زدنی است.

 

برای دانلود نمونه و یا خرید اینترنتی کتاب می توانید به سایت رسمی فروش کتاب، بوک نیک (booknic.ir)، مراجعه بفرمایید.

دانلود ترجمه فارسی ارتعاشات پیشرفته رائو

کتاب ارتعاشات محیط های پیوسته رائو